Politik

Er det os – dig og mig – eller politikerne, som er naive?!?

“De Gaulles tid er forbi, og vejen tilbage til ubemæketheden åbner sig bred og bydende for ham” H.G. Wells – 1944

“Det er temmelig indlysende, at intet civiliceret folk nogensinde mere vil lade sin regering deltage i et våbenkapløb” Nicholas M. Butler – universitetsrektor, 1914

“Hitler blev til sidst løsladt…for derefter at forsvinde i glemselens tåger” M.A. Gerotwohl – professor, 1929

“Min onkel er en fredelig mand. Han mener, at krig ikke er umagen værd” Willie Hitler – Adolf Hitlers nevø, 1937

“I Tyskland må mishandlingen af jøder siges at være så godt som ophørt” Cordell Hull – amerikansk udenrigsminister, 1933

“I min tid vil ingen kvinde opleve at blive premierminister, finansminister eller udenrigsminister. Ingen af de politiske topstillinger vil blive besat af en kvinde. Hvorom alting er, så kunne jeg slet ikke tænke mig at blive premierminister – man er nødt til at give sig selv 100%” Margaret Thatcher – 1969

“I det 20. århundrede vil det blive anset for ligeså afskyeligt at dræbe et menneske, som vi i dag anser det for afskyeligt at spise et” Andrew Carnagie – 1900

“Munterhed og livsglæde er det mest fremtrædende træk ved Sovjetunionen” Josef Stalin – 1935

“Kun fjender af Sovjetunionen kan forestille sig KGB som en slags hemmeligt politi” Jurij Andropov – 1967

“Når præsidenten gør det, er det ensbetydende med, at det ikke er ulovligt” Richard Nixon – 1977

“Oprigtighed er en egenskab, som skinner igennem, selv på fjernsyn” The Washington Star – om Richard Nixon, 1955

“Jeg har ingen politiske ambitioner for mig selv eller mine børn” Joseph P. Kennedy – 1936

“På grund af shahens styrke og storhed er Iran en stabil ø i Mellemøsten” Jimmy Carter – 1977

Og så lige et par guldkorn fra Ronald Reagans mund:

“Jeg går helt og holdent ind for borgerretsloven af 1964, og om nødvendigt må den gennemføres med magt” – 1965

 “Jeg ville have stemt imod borgerretsloven af 1964” – 1968

 “Tanken om at blive præsident skræmmer mig. Jeg tror ikke, jeg vil have jobbet” – 1973

“Et helt års affald fra et atmomkraftværk kan anbringes under et skrivebord” (faktum: En almindelig atomreaktor producerer ca. 30 tons affald om året) – 1980